Om het succes en de sterke groei van Jansen Huybregts te kunnen blijven realiseren, is het strategisch opleiden van onze medewerkers van groot belang. Hierin is leren meer dan het volgen van een training. Juist de vertaling van leren in het klaslokaal naar leren in de praktijk is kenmerkend voor de JH Academie, waarbij de opgedane kennis direct kan worden toegepast in de praktijk. Enerzijds gaan we dit doen middels een gericht on-boardingsprogramma, anderzijds om bestaande medewerkers in hun huidige en toekomstige functie verder te ontwikkelen.

 

Samen met je leidinggevende ga je nadenken over jouw toekomst bij Jansen Huybregts. Waar wil je staan over 5 jaar? Wat heb je nodig om dit doel te bereiken? Welke cursus of opleiding past hierbij?  We koppelen jou aan een vak professional die je gaat ondersteunen in jouw ontwikkeling, zodat de nieuwe stof ook wordt toegepast in de praktijk.