Privacy statement

Met het aanvinken van onderstaande button gaat u ermee akkoord dat uw gegevens worden opgeslagen in de sollicitantendatabase van dpo2. Deze gegevens zullen wij maximaal 1 jaar bewaren, hierna zullen wij u opnieuw om toestemming vragen. U kunt te allen tijde uw gegevens laten wijzigen dan wel laten verwijderen. Dit kunt u aangeven middels het contactformulier op www.dpo2.nl, wat te vinden is onder het dropdown menu ‘contact.’ Indien wij uw kandidatuur definitief afwijzen, u niet uitnodigen voor een sollicitatiegesprek of u niet aannemen, dan worden uw gegevens automatisch na 4 weken verwijderd. Indien uw kandidatuur wel als mogelijk passend wordt beschouwd behouden we het recht uw gegevens maximaal 1 jaar in portefeuille te houden. Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij anders aangegeven en uitsluitend gebruikt t.b.v. uw sollicitatie. Gegevens in de database worden geanonimiseerd gebruikt voor statistische doeleinden. Uw gegevens worden op beveiligde servers in Nederland opgeslagen.

Onze vacatures

U kunt op ons rekenen

Wilt u meer weten over onze diensten of kunnen we u helpen? Neem dan contact met ons op.